ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក

ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក ជាអំពើមានចេតនាទុច្ចរិតចំពោះវិស័យមូលបត្រទាំងមូល។ យើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមចែករំលែកសារពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដើម្បីជៀសវាងពីអំពីទុច្ចរិតណាមួយពីជនខិលខូច។ Scammers who have faked Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) Facebook page is an act of fraud to public and investors. We shall share the notification from SERC to remind public and investors to be more cautious from those scammers. Source:www.serc.gov.kh/khmer/m80.php?pn=8&no=14