ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក – ពិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ អ្នកជំនាញមកពីធនាគារវិនិយោគអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក បានប្រារព្ធពិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ នាថ្ងៃនោះ នៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីមានភ្ញៀវកិត្តយសយ៉ាងច្រើនកុះករបានចូលរួម ដោយមានតំណាងមកពីក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស រួមមាន  ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខា-ធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា តំណាងផ្សារមូលបត្រហុងកុង និងផ្សារមូលបត្រ Bursa Malaysia ព្រមទាំងតំណាងមកពីស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងទៀត ដូចជា ស្ថានទូតចិនផងដែរ។ ពិធីបើកសម្ពោធនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រ ហើយវាក៏បង្ហាញពីនិន្នាការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៍ល្អជាមួយប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ។ លើសពីនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្តាប្រទេសជុំវិញអាស៊ី រួមទាំង ស្ថាប័នធំៗជាច្រើន ដូចជា ធនាគារវិនិយោគ Deutsche Bank និង Goldman Sachs Asia ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ ៥០០នាក់ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៍ធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជា។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនធំបានបញ្ចេញមតិថា សេដ្ឋកិច្ច និងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់ទិសទីនៅអាស៊ី ដែលទំនងជានឹងធ្វើឱ្យមានរលកនៃការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ​ ហើយ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី…

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធីម.កពិធីបើក សម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗអ្នកជំនាញមកពីធនាគារវិនិយោគអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក បានប្រារព្ធពិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ នាថ្ងៃនោះនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីមានភ្ញៀវកិត្តយសយ៉ាងច្រើនកុះករបានចូលរួម ដោយមានតំណាងមកពីក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស រួមមាន ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខា-ធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា តំណាងផ្សារមូលបត្រហុងកុង និងផ្សារមូលបត្រ Bursa Malaysia ព្រមទាំងតំណាងមកពីស្ថាប័នជាច្រើនផ្សេងទៀត ដូចជា ស្ថានទូតចិនផងដែរ។   ពិធីបើកសម្ពោធនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រ ហើយវាក៏បង្ហាញពីនិន្នាការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៍ល្អជាមួយប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ។ លើសពីនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានទាក់ ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្តាប្រទេសជុំវិញអាស៊ី រួមទាំង ស្ថាប័នធំៗជាច្រើន ដូចជា ធនាគារវិនិយោគ Deutsche Bank និង Goldman Sachs Asia ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ ៥០០នាក់ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៍ធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជា។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនធំបានបញ្ចេញមតិថា សេដ្ឋកិច្ច និងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់ទិសទីនៅអាស៊ី ដែលទំនងជានឹងធ្វើឱ្យមានរលកនៃការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ…

Cambodia Securities holds Grand Opening

Cambodia Securities Plc held its Grand Opening ceremony on February 11 in the presence of esteemed dignitaries including HE Mey Vann, Secretary of State at the Ministry of Economy and Finance, and Secretary-General of the Non-Bank Financial Services Authority. HE Sou Socheat, Director-General of the Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC), and HE Hong…

柬埔寨证券正式开幕典礼|各国高官代表与国际投资银行金融机构高度参与云集会场

柬埔寨证券于2月11日进行盛大的开幕仪式,当天会场盖冠云集,本地与各国官方代表皆亲临现场,计有证监会主席、SERC主席、柬埔寨证券交易所执行长、香港交易所、以及中国大使馆等各地官方代表的参与。 此盛会代表着柬埔寨对于资本市场发展的启动与强烈的信心,更表现了与各国深入合作的态势。也同时吸引亚洲各地投资银行与证券商前来观摩与关注,包括大型国际家族办公室,德意志银行与高盛证券等多家大型机构的亲自来访,整体参与人数高达近500人,也是柬埔寨已多年来不曾有过的大型聚会。 参与人数之多,充分表示柬埔寨经济与资本市场受到亚洲各地的注目,更可能引动企业上市潮,而此推动者将由柬埔寨证券来担任。 现场照片 各国官方代表与国际投资银行金融机构云集 柬埔寨证券与国际交易所达成初步合作共识 将为柬埔寨引进巨大资金动能 在柬埔寨证监会的见证下,国际交易所与柬埔寨交易所达成几项重要初步合作框架,其中最引人注目的是国际投资人可能得以在特殊架构下于当地直接购买柬埔寨上市公司股票,以及达成鼓动柬埔寨当地优秀企业进行两地上市(Dual Listing)的可能。 柬埔寨证券董事会执行董事邓镇岳先生表示,柬埔寨证券的优先目标是将柬埔寨具代表性与具区域竞争力的产业与公司推向资本市场,并且以现有未被满足的刚性需求项目为业务发展重点,此策略除可让投资者享受到最大的成长空间外,也是奠定柬埔寨总体经济发展最重要的基础,而且我们认为柬埔寨资本市场即将启动黄金十年,原因主要如下: -过去十年GDP皆超过7%,且疫情后的表现应会是全球最佳 -就过去资本市场经验而言,当人均GDP达2000美元时,人民投资需求大增 -税负制度越加健全 -最开放的外资政策、美元计价,以及没有外汇管制 此外,为持续推进证券市场国际化进程,增强柬埔寨资本市场动能,我们不断走出去开拓海外市场,积极向国外投资者推介柬埔寨证券市场,吸引更多外资,使证券资本市场更加活跃,使柬埔寨成为东南亚的金融中心。   现场照片 皇家政府代表和公司代表为开幕典礼敲响金钟 柬埔寨资本市场起飞与上市潮来临 活动当天已签约总金额约达2亿美元 柬埔寨证券创办人暨首席执行官文女士表示,很感谢各国官方代表与各地贵宾的莅临指导,以及各行业前辈与商会代表的与会。本公司也是借此机会,向外界报告目前的成绩。 活动当天共与三家金融机构签署合作备忘录以及六家公司签订上市或债券发行合作,前述上市与债券发行的签约金额将达到接近2亿美元。 现场贵宾超过500位企业家及金融机构代表 文女士指出,这些企业都是柬埔寨相当具有代表性的各产业,也代表柬埔寨资本市场起飞的开始,也因为柬埔寨本身具备多项邻国未有之优势,如柬埔寨为全球第二大美元交易国,故从本公司以签订的合作家数,以及柬埔寨本身的优势,相信柬埔寨资本市场之规模将于五年内皆呈现数倍成长与繁荣之态势。 柬埔寨证券为第一家全资执照公司 目标成为柬埔寨最大的投资银行 柬埔寨证券总经理潘俊佑先生表示,柬埔寨证券将会紧跟着国家经济政策方向。积极去参与推动、规划、制定柬埔寨资本市场规范,并与国外资本市场。金融机构进行有效对接,促进柬埔寨资本市场持续繁荣发展。   现场照片 柬埔寨证券为第一家全资执照公司,目标成为柬埔寨最大的投资银行 他表示,柬埔寨正在快速改变快速成长的阶段,成为最值得信赖的国内领先、国际一流的专业投资银行是柬埔寨证券的目标和愿景,我们会尽我们的能力及经验,遵循着SERC的指导及要求,全力协助打造完善的资本市场,增进股市的流通性,引进更多的市场参与者及外资投资商机。

柬埔寨证券正式开幕,吸引各国政府代表与国际金融机构到场

柬埔寨证券于2月11日进行盛大的开幕仪式,当天会场冠盖云集,本地与各国官方代表皆亲临现场,计有证监会主席、SERC主席、柬埔寨证券交易所执行长、香港交易所、以及中国大使馆等各地官方代表的参与。此盛会代表著柬埔寨对于资本市场发展的启动与强烈的信心,更表现了与各国深入合作的态势。也同时吸引亚洲各地投资银行与券商前来观摩与关注,包括大型国际家族办公室、德意志银行与高盛证券等多家大型机构的亲自来访,整体参与人数高达近500人,也是柬埔寨已多年来不曾有过的大型聚会。参与人数之众充分表示柬埔寨经济与资本市场受到亚洲各地的注目,更可能引动企业上市潮,而此推动者将由柬埔寨证券来担任。   各国官方代表与国际投资银行金融机构云集 柬埔寨证券与国际交易所达成初步合作共识,将为柬埔寨引进巨大资金动能 在柬埔寨证监会的见证下,国际交易所与柬埔寨交易所达成几项重要初步合作框架,其中最引人注目的是国际投资人可能得以在特殊架构下于当地直接购买柬埔寨上市公司股票,以及达成鼓励柬埔寨当地优秀企业进行两地上市(Dual Listing)的可能。柬埔寨证券董事会执行董事  邓镇岳先生表示,柬埔寨证券的优先目标是将柬埔寨具代表性与具区域竞争力的产业与公司推向资本市场,并且以现有未被满足的刚性需求项目为业务发展重点,此策略除可让投资者享受到最大的成长空间外,也是奠定柬埔寨总体经济发展最重要的基础,而且我们认为柬埔寨资本市场即将启动黄金十年,原因主要 如下: -过去十年GDP皆超过7%,且疫情后的表现应会是全球最佳 -就过去资本市场经验而言,当人均GDP达2000美元时,人民投资需求大增 -税负制度越加健全 -最开放的外资政策、美元计价,以及没有外汇管制 此外,为持续推进证券市场国际化进程,增强柬埔寨资本市场动能,我们不断走出去开拓海外市场,积极向外国投资者推介柬埔寨证券市场,吸引更多外资,使证券资本市场更加活跃,使柬埔寨成为东南亚的金融中心。     皇家政府代表和公司代表为开幕典礼敲响金钟 柬埔寨资本市场起飞与上市潮的来临,活动当天已签属之案件总金额约达2亿美金   柬埔寨证券创办人暨首席执行官文女士表示,很感谢各国官方代表与各地贵宾的蒞临指导,以及各产业前辈与商会代表的与会。本公司也是藉此机会,向外界报告目前的成绩,活动当天共与三家金融机构签属合作备忘录以及六家公司签订上市或债券发行合约,前述上市与债券发行之预计案件金额将达到接近2亿美元,这些企业都是柬埔寨相当具有代表性的各產业,也代表柬埔寨资本市场起飞的开始,也因为柬埔寨本身具备多项邻国未有之优势,如柬埔寨为全球第二大美元交易国,仅次于美国,故从本公司以签订的合作家数,以及柬埔寨本身的优势,相信柬埔寨资本市场之规模将於五年内皆呈现倍数成长与繁荣之态势。 柬埔寨证券为第一家全资执照公司,目标成为柬埔寨最大的投资银行 柬埔寨证券总经理潘俊佑先生表示,柬埔寨证券将会紧跟著国家经济政策方向,积极去参与推动、规划、制定柬埔寨资本市场规范,并与国外资本市场、金融机构进行有效对接,促进柬埔寨资本市场持续繁荣发展。柬埔寨正在快速改变快速成长的阶段,成為最值得信赖的国内领先、国际一流的专业投资银行是柬埔寨证券的目标和愿景,我们会尽我们的能力及经验,遵循著SERC的指导及要求,全力协助打造完善的资本市场,增进股市的流通性,引进更多的市场参与者及外资投资机构。 柬埔寨证券為第一家全资执照公司,目标成為柬埔寨最大的投资银行   现场宾客超过500位企业家及金融机构代表